Sản phẩm Cristaluna

Các sản phẩm của CRISTALUNA được kèm theo giấy chứng nhận bảo hành do chúng tôi cấp, xác nhận tính xác thực của tác phẩm nghệ thuật thủ công của từng đối tượng và việc sử dụng SWAROVSKI® ELEMENTS.

Việt Nam, Hội An
Block 7, Phước Hoa,
Cửa Đại, Hội An,
Quảng Nam,
Việt Nam

Tel: +84 938 750 243

Cristaluna Xưởng sản xuất
Galvanistrasse 10
90459 Nürnberg
Bayern, Đức