Nguyên vật liệu

Các nguyên liệu được cấp bằng sáng chế được chuyển thành tinh thể acrylic và các nhân tố SWAROVSKI® sau đó được làm thủ công để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Việt Nam, Hội An
Block 7, Phước Hoa,
Cửa Đại, Hội An,
Quảng Nam,
Việt Nam

Tel: +84 938 750 243

Cristaluna Xưởng sản xuất
Galvanistrasse 10
90459 Nürnberg
Bayern, Đức