Hoa tai với nhiều hình dạng khác nhau

Glamorous Earrings in different shapes

A Wide Collection of Glamorous Earrings in different shapes,
Colors and CRYSTALLIZED – SWAROVSKI Elements handmade by CRISTALUNA

Việt Nam, Hội An
Block 7, Phước Hoa,
Cửa Đại, Hội An,
Quảng Nam,
Việt Nam

Tel: +84 938 750 243

Cristaluna Xưởng sản xuất
Galvanistrasse 10
90459 Nürnberg
Bayern, Đức